รถยนต์โดยสารที่จะเดินทางไปบนดอยอินทนนท์

 

            

การเดินทางขึ้นไปอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

 

การเดินทางขึ้นไปเที่ยวชมวนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั้นซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย
ซึ่งแต่ละแห่งนั้นมีความงดงามของธรรมชาติ และ ความงดงามจากฝีมือของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ
เป็นอย่างมาก แต่ระยะทางของสถานที่แต่ละแห่งค่อนข้างตั้งอยู่ห่างกันพอสมควร ดังนั้นผู้ที่จะ
วางแผนมาเที่ยว ควรจะต้องมีรถยนต์ส่วนตัวมาด้วยถึงจะดี และ ที่สำคัญควรจะมีประสบการณ์
ในการขับขี่รถยนต์ขึ้นภูเขามาเป็นอย่างดี เพราะเส้นทางของการเดินทางนั้นค่อนข้านจะลาดชัน
และโค้งไปมาตลอดเส้นทางซึ่งค่อนข้างอันตรายพอสมควรสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการ
ขับรถขึ้นดอย หรือรถยนต์ที่มีสภาพไม่ค่อยจะดี ดังนั้นจึงอยากจะแนะนำให้ใช้บริการ รถยนต์เช่า
เหมาลำ ของชมรมผู้ประกอบการรถโดยสารขึ้นดอยอินทนนท์จะดีกว่าเพราะจะสะดวกและปลอด
ภัย มากกว่การจะขับรถขึ้นไปเอง ซึ่งคนขับรถของชมรมเป็นคนในพื้นที่ มีความชำนาญในการขับ
รถขึ้น ดอยมานานและ รถก็มีสภาพดีเพรียบพร้อมสำหรับการโดยสารขึ้นดอยโดยเฉพาะ ซึ่้ง มีทั้งรถ
สองแถว สีเหลือง , รถตู้โดยสาร ส่วนราคาในการเช่าเหมารถ นั้นราคาจะตกประมาณ
เที่ยวละ1300-1600 บาทต่อผู้โดยสาร ไม่เกิน 10คนซึงท่ารถท่องที ่ยวได้ตามที่ท่าน
ต้องการครบถ้วนตามโปรแกรมสะดวกสบายกว่ากันเยอะ แล้วยังเป็นการส่งเสริมให้คนในพื้นที่
มีอาชีพและ รายได้ที่จะนำไปเลี้ยงครอบครัวด้วย (หากมากัน 4-5 คนก็ลองต่อรองราคาค่า รถได้ครับ)
หรือไม่ก็ รอไปแชร์ค่ารถกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นที่มากัน 4-5 คนเหมือนกัน ก็ได้
รายชื่อผู้ให้บริการนำเที่ยวในอำเภอจอมทอง

 

 

 

 

 

last update 1/12/18