"อินทนนท์การท่องเที่ยว"

บริการนำเที่ยว บนดอยอินทนนท์ ทั้งไปกลับ และ นอนค้างคืน โดย รถสองแถวประจำทาง สีเหลือง

    ดอยอินทนนท์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนๆ
เพราะอากาศบนยอดดอยจะหนาวเย็นตลอดทั้งปี และ วิวทิวทัศน์แต่ละฤดู จะสวยงามไม่เหมือนกัน
แล้วแต่ธรรมชาติจะสร้างสรรค์ ความสวยงามขึ้นมา มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ถนน
ลาดยางจนถึงยอดดอย ซึ่งมีระยะทางจากลานจอดรถถึงยอดดอย ประมาณ 40 ก.ม. และ ที่สำคํญ
ทาง"อินทนนท์การท่องเที่ยว"ใช้ีรถที่มีคุณภาพดี และ พนักงานขับรถมีประสบการณ์ในการขับรถขึ้น
ดอยมายาวนานนับสิบปีมาให้บริการดังนั้นทำให้นักท่องเที่ยว จึงมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยใน
การเดินทางของทุกท่าน และ ต้อง กลับมาใช้บริการเป็นประจำทุกๆปี

รถจอดอยู่ที่ลานวัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ น่ะครับ
 จุดจอดรถรับผู้โดยสาร

1.หน้าวัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง

2.ลานจอดรถวัดน้ำตกแม่กลาง(อยู่ตรงซ้ายมือก่อนถึง ด่านตรวจเก็บค่าธรรมเนียมด่านที่ 1)

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการนำเที่ยว

ทาง"อินทนนท์การท่องเที่ยว" จะพานักท่องเที่ยวชมจุดต่างๆบนดอยอินทนนท์ประมาณ 4 จุด คือ

1.จุดที่หนึ่ง คือยอดดอยอินทนนท์ จุดที่สูงที่สุดในแดนสยามสูงจากน้ำทะเลประมาณ 2,565 เมตร
แวะไปกราบสักการะกู่ของพระเจ้าอินทวิชยานนท์์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย และถ่าย
ภาพณ.จุดสูงสุดในแดนสยามเป็นทีระลึก จากนั้นก็จะไปแวะชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ(อ่างกา)

2. จุดที่สอง จะเดินทางย้อนลงมาจากยอดดอยประมาณ 5 ก.ม. พาท่านเที่ยวชม และ กราบสักการะ
พระมหาูธาตุนภเมทณีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ซึ่งเป็นพระมหาธาตุคู่ 2องค์นอกจากนี้
จะ มองเห็นวิวทิวทัศน์บริเวณรอบๆ มหาูธาตุซึ่งสวยงามเหมาะสำหรับบันทึกภาพเป็นอย่างยิ่ง และ
ยังมีสวนดอกไม้เมืองหนาวให้ชมอีกด้วย......................................................................

3. จุดที่สาม ย้อนลงมา อีก 10 ก.ม จะพาท่านแวะชม ตลาดชาวเขา เผ่าม้ง เป็นตลาดของชาวเขาจะ
จำหน่ายสินค้าจำพวกของฝากและผักผลไม้ตามฤดูกาลซึ่งจะนิยมปลูกกันบนดอย และ เป็นผักที่ปลอดสารพิษ

4. จุดที่สี่่ ย้อนลงมาอีกประมาณ 15 ก.ม.จะพาท่านไปแวะชม น้ำตกวชิรธาร เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก
มีน้ำไหล ตลอดทั้งปี และ มีรุ้งหลากสีให้ท่านชมและ เก็บภาพประทับใจ

หลังจากที่พาท่านเที่ยวชมครบทั้ง 4 จุดแล้ว ทางอินทนนท์การท่องเที่ยวจะพาท่านกลับมายังที่จอดรถ
ของท่าน โดยความ สวัสดิภาพ

 

นอกเหนือจากโปรแกรมการบรการทั้ง 4 จุด แล้ว หากท่านต้องการเดินป่า หรือศึกษาธรรมชาติที่
กิ่วแม่ปานเป็นเส้นทางเดินป่าระยะทางประมาณ 3 ก.ม.ก็สามารถติดต่อสอบถามกับ ผู้ให้บริการได้ด้วยความยินดี

 

 

 

 

ราคาค่าโดยสาร (ราคานี้ไม่รวมค่าทำเนียมการเข้าชมอุทยานฯ)ผู้โดยสารต้องจ่ายเอง

 

นอกเหนือจากท่านจะได้ไปท่องเที่ยวบนดอยอินทนนท์ ตามจุดต่างๆแล้วเราก็จะพาไปท่านไป
ขี่ช้าง และ ล่องแพ ที่อำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของดอยอินทนนท์  
จุดแวะชมตามเส้นทางที่จะไปขี่ช้างและ ล่องแพได้แก่ ชมเกษตรหลวงขุนห้วยแห้ง
แวะชม รองเท้านารี และ ซากุระบาน ตามฤดูกาลได้ ชมเกษตรหลวงขุนวาง และ เลี้ยวขวาลงไปที่
ตำบลแม่วิน ณ.แม่วาง ตรงนี้จะเป็นที่ขี่ช้าง – ล่องแพ
ระยะทางจากดอยอินทนนท์ ไปจนถึงที่ขี่ช้าง ล่องแพ ประมาณ 70 กิโลเมตร
(ไป- กลับ หรือ ค้างคืนบนดอยอินทนนท์ก็ได้)

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์  

  

นิเวศน์ อ้ายนันท์
(นายท่ารถ จอมทอง - อินทนนท์)

โทร 089-5553159

อุทัย บุตรต๊ะ
ประธานฯ รถจอมทอง - อินทนนท์

โทร .084-8048615

ธวัช ชุ่มปินตา
โทร 091-3083494

พิบูลย์ บูลย์ละคร
โทร . 087-1894255

 

"ท่องเที่ยว เป็นของท่าน บริการ เป็นของเรา "

ข้อแนะนำสำคัญ

ลักษณะของรถสองแถวที่จะพาท่านไปท่องเที่ยวบนดอยอินทนนท์มีลักษณะดังนี้

1.ถ้าเป็นรถสองแถวจะต้องเป็นรถสีเหลืองเท่านั้นมีเบอร์ประจำรถติดอยู่บนหลังคารถทุกคัน

2.มีตัวหนังสือที่เขียนคำว่า"สหกรณ์นครเชียงใหม่-เดินรถจำกัด "และ ตรงด้านซ้าย - ขวา

ของรถจะเขียนคำว่า "จอมทอง - ดอยอินทนนท์"ติดข้างรถทุกคัน

3.รถสองแถวสีเหลืองทุกคันจะต้องขึ้นตรงต่อสหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัด และกรม

ขนส่งทางบกควบคุมดูแลอยู่เท่านั้น

4. นอกเหนือจากรถสองแถวสีเหลืองแล้วถ้าเป็นรถลักษณะอย่างอื่นก็คงไม่ใช่รถโดยสาร

สองแถวที่วิ่งประจำเส้นทางอย่างแน่นอน

( ระวังท่านจะใช้บริการรถผิดประเภท )

 

 

last update1/12/17